angličtina

Race to the Top is an initiative that the Obama Administration created to promote education reform at the state level. It had states compete for grants by working to raise standards, facilitate student progress reporting, provide greater teacher support, and utilize more effective teaching strategies. Over $4 billion was given to 19 states within the first year alone.

slovenčina

Race to the top je iniciatíva, ktorú vytvorila Obamova vláda na podporu reformy vzdelávania na štátnej úrovni. Štáty museli súťažiť o granty prácou na zvyšovaní štandardov, uľahčovaní podávania správ o pokroku študentov, poskytovaní väčšej podpory učiteľom a využívaní efektívnejších vyučovacích stratégií. Len za prvý rok boli 19 štátom pridelené viac ako 4 miliardy dolárov.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)