angličtina

Among all these myths and mysteries, we have reached to an ayurvedic expert Dr. Pragnesh Patel, M.S. (Sahaj Ayurveda, Adalaj) with a curiosity to know that how Ayurveda considers Coronavirus. He said one most important thing that Virus is called “वायु + रस” in Sanskrit. According to him, all infections including Coronavirus which are known to transmit through air are called airborne viruses. He also added that in Vedas, there is a cure to stop such airborne transmission of infection from human to human. As, viruses like Corona are mainly spreading through “वायु” (air) and thus making a healthy change in the surrounding atmosphere can make a big difference when it comes to prevent such infections. To back up his statement, he cited a sloka (Verse) from “सुश्रुत संहिता” (Sushruta Samhita – a textbook of ayurveda surgery) in which “महर्षि सुश्रुत” (Sushruta – Author) has given a cure by mass fumigation to treat such infections like Novel Corona thousands years ago

slovenčina

Spomedzi všetkých týchto mýtov a tajomstiev sme sa dostali k ajurvédskemu expertovi Dr. Pragneshovi Patelovi, M.S. (Sahaj Ayurveda, Adalaj) so zvedavosťou vedieť, ako Ayurveda považuje Coronavirus. Jednu z najdôležitejších vecí povedal, že vírus sa v sanskrte nazýva „वायु + रस“. Podľa neho sa všetky infekcie vrátane koronavírusu, o ktorých je známe, že prenášajú vzduchom, nazývajú vzdušné vírusy. Dodal tiež, že vo Véde existuje liek na zastavenie takéhoto prenosu vo vzduchu z človeka na človeka. Pretože vírusy ako Corona sa šíria hlavne cez „वायु“ (vzduch), a teda zdravé zmeny okolitej atmosféry môžu mať veľký význam pri prevencii takýchto infekcií. Na podporu svojho tvrdenia citoval sloku (Verse) z „सुश्रुत संहिता“ (Sushruta Samhita - učebnica ayurvédy), v ktorej „महर्षि सुश्र S“ (Sushruta - autor) liečil masové fumigácie na liečenie takýchto infekcií. ako napríklad Novel Corona pred tisíckami rokov

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)