angličtina

How to Prevent CoronaVirus (Must Follow Precautions) There are several precautions you can take to keep yourself protected from CoronaVirus such as – Wash your hands and keep it clean with sanitiser Cover your mouth while sneezing Stay away from sick people or diagnosed with COVID-19 Avoid to visit infected places Don’t hand shake Avoid to attend any public conferences and meetings Give proper attention to personal hygiene Even in case of normal cold and cough, cover your mouth with mask If you are feeling high grade fever with cold and cough, consult your doctor immediately In brief, this is what we got so far from the ayurvedic expert about Coronavirus and the ways to deal with it. We all know that there is no vaccination is being found for COVID-19 infection yet, but this is what our Vedas has suggested to fight with such health conditions which we can give a try. Was this information helpful about Ayurveda and Coronavirus? If yes, then don’t forget to share with others on social media.

slovenčina

Ako zabrániť vírusu CoronaVirus (musíte postupovať opatrne) Aby ste sa chránili pred vírusom CoronaVirus, môžete podniknúť niekoľko opatrení, ako napríklad -     Umyte si ruky a udržujte ich v čistote dezinfekčným prostriedkom     Počas kýchania zakryte ústa     Drž sa ďalej od chorých ľudí alebo s diagnózou COVID-19     Vyhnite sa návšteve infikovaných miest     Netraste rukou     Vyhnite sa účasti na akýchkoľvek verejných konferenciách a stretnutiach     Venujte náležitú pozornosť osobnej hygiene     Aj v prípade normálneho prechladnutia a kašľa zakryte ústa maskou     Ak pociťujete horúčku vysokej kvality s prechladnutím a kašľom, ihneď sa obráťte na svojho lekára Stručne povedané, toto je to, čo sme sa dostali tak ďaleko od ajurvédskeho odborníka na Coronavirus a spôsobov, ako sa s ním vysporiadať. Všetci vieme, že sa ešte nenašlo žiadne očkovanie proti infekcii COVID-19, ale toto je to, čo naše Vedy navrhli bojovať s takým zdravotným stavom, ktorý môžeme vyskúšať. Boli tieto informácie užitočné o Ayurvede a Coronavíruse? Ak áno, nezabudnite sa o sociálnych sieťach podeliť s ostatnými.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)