angličtina

Perform this functional check to verify that your oscilloscope is operating correctly. Quick Start User’s Manual 6  Connect the oscilloscope with PC, ios or Andriod 1. Connect IDSO with PC via USB cable or WiFi. Please refer to Connect IDSO Connect IDSO with PCwith PC.. 2. Connect IDSO with IOS or Andriod via WiFi. Please refer to Connect IDSO WITH Connect IDSO WITH APPLE/ANDRIODAPPLE/ANDRIOD..  Input a signal to a channel of the oscilloscope The oscilloscope is equipped with two channels plus external trigger.

slovenčina

Vykonajte túto funkčnú kontrolu a overte, či váš osciloskop funguje správne. Rýchly štart Používateľská príručka 6  Pripojte osciloskop k počítaču, ios alebo Andriod 1. Pripojte IDSO k PC pomocou USB kábla alebo WiFi. Pozrite si časť Pripojte IDSO Pripojte IDSO k počítaču s PC .. 2. Pripojte IDSO k IOS alebo Andriod cez WiFi. Pozrite si časť Pripojte IDSO S Pripojte IDSO s APPLE / ANDRIODAPPLE / ANDRIOD ..  Vložte signál do kanála osciloskopu. Osciloskop je vybavený dvoma kanálmi plus externým spúšťačom.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)