angličtina

The self calibration routine lets you optimize the oscilloscope signal path for maximum measurement accuracy. You can run the routine at any time but you should always run the routine if the ambient temperature changes by 5 or more. For accurate calibration, power on Quick Start User’s Manual 7 the oscilloscope and wait twenty minutes to ensure it is warmed up. To compensate the signal path, disconnect any probes or cables from the input connectors. Then, access the “Utility -> Calibrate/Self Calibration” option and follow the directions on the screen. The self calibration routine takes about several minutes.

slovenčina

Samokalibračná rutina vám umožňuje optimalizovať dráhu signálu osciloskopu pre maximálnu presnosť merania. Rutinu môžete spustiť kedykoľvek, ale ak sa teplota okolia zmení o 5 alebo viac, mali by ste ju spustiť vždy. Pre presnú kalibráciu zapnite prístroj Rýchly štart Používateľská príručka 7 osciloskopu a počkajte dvadsať minút, aby ste sa uistili, že sa zahreje. Ak chcete kompenzovať dráhu signálu, odpojte všetky sondy alebo káble od vstupných konektorov. Potom prejdite na možnosť „Utility -> Calibrate / Self Calibration“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Samokalibračná rutina trvá asi niekoľko minút.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)