angličtina

Communicate with PC via USB cable 1. Connect the A-Type Plug of USB cable to your PC’s USB port. Connect the B-Type Plug of USB cable to IDSO’s USB port. 2. Power on the IDSO. PC Application User’s Manual 20 3. Set connect mode to USB mode. Please refer to Set Connection Mode. 4. Double click shortcutshortcut icon on desktop to open IDSO software. It will communicate with IDSO device automatically. 5. If the device is connected with PC successfully,the device is connected with PC successfully, the status information will display “Connected” on bottom left status bar. Note: Only IDSO windows software can support USB mode.

slovenčina

Komunikujte s počítačom pomocou kábla USB 1. Pripojte zástrčku typu A kábla USB k portu USB počítača. Pripojte zástrčku USB typu B k USB portu IDSO. 2. Zapnite IDSO. Aplikácia pre PC Používateľská príručka 20 3. Nastavte režim pripojenia na režim USB. Prečítajte si nastavenie režimu pripojenia. 4. Dvojitým kliknutím na ikonu skratky na pracovnej ploche otvorte softvér IDSO. Bude automaticky komunikovať so zariadením IDSO. 5. Ak je zariadenie úspešne pripojené k počítaču, zariadenie je úspešne pripojené k počítaču, stavové informácie sa v ľavom dolnom stavovom riadku zobrazia ako „Pripojené“. Poznámka: Režim USB podporuje len softvér Windows IDSO.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)