angličtina

(7) Click START button to start capturing. When the trigger conditions are met, data appears on the display representing the data points that the oscilloscope obtained with one acquisition. This function helps to capture the signal occurrence easily, such as the noise with large amplitude; set the trigger level higher a little above the normal level and press and wait. When noise occurs, the instrument will record the waveform before and after the trigger.

slovenčina

(7) Kliknutím na tlačidlo ŠTART spustite snímanie. Keď sú splnené spúšťacie podmienky, na displeji sa zobrazia údaje predstavujúce údajové body, ktoré osciloskop získal pri jednom snímaní. Táto funkcia pomáha ľahko zachytiť výskyt signálu, napríklad šum s veľkou amplitúdou; nastavte spúšťaciu úroveň mierne nad normálnu úroveň a stlačte a čakajte. Ak dôjde k šumu, prístroj zaznamená krivku pred a po spustení.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)