angličtina

Instrument and probe can be inspected constantly according to operation. Please clean outer surface of instruments according to following steps: 1. Please remove floating dust out of instrument and probe by soft cloth. Please do not scratch transparent LCD protection screen during cleaning. 2. Please power off when cleaning the instrument by wet soft cloth without dripping. It can be cleaned by soft detergent or clean water. It is not allowed to use any corrosive chemical detergent to avoid

slovenčina

Prístroj a sonda môžu byť neustále kontrolované podľa činnosti. Vonkajší povrch nástrojov očistite podľa nasledujúcich krokov: 1. Z prístroja a sondy odstráňte plávajúci prach mäkkou handričkou. Počas čistenia nepoškrabujte priehľadnú ochrannú obrazovku LCD. 2. Pri čistení prístroja mokrou mäkkou tkaninou bez odkvapkávania vypnite prístroj. Môže sa čistiť mäkkým čistiacim prostriedkom alebo čistou vodou. Nie je dovolené používať žiadne korozívne chemické čistiace prostriedky, ktorým sa treba vyhnúť

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)