angličtina

14th September 2020 Greetings, We have received notification from Microsoft of service degradation loading SharePoint Online sites. This displays itself in the form of intermittent delays, or errors, loading SharePoint Online sites. Not everyone is expected to be affected. The cause of the issue is already identified, and Microsoft is working on a fix. The incident started Monday, September 14, 2020, at 15:13 BST The next update will be sent as soon as Microsoft notifies us Thank you for your understanding and apologies for any inconvenience caused, Your IT Support Group More information about the IT Team, including policies and training resources is available on the Intranet in the IM Management pages. www.convatecgroup.com © ConvaTec 2020

slovenčina

14. septembra 2020 Zdravím vás, Dostali sme upozornenie od spoločnosti Microsoft o degradácii služby pri načítavaní webov SharePoint Online. Toto sa zobrazuje vo forme prerušovaného oneskorenia alebo chyby pri načítaní webov SharePoint Online. Neočakáva sa, že bude ovplyvnený každý. Príčina problému je už identifikovaná a spoločnosť Microsoft pracuje na oprave. Incident sa začal v pondelok 14. septembra 2020 o 15:13 BST Ďalšia aktualizácia sa odošle hneď, ako nás spoločnosť Microsoft upozorní Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti, Vaša skupina technickej podpory Viac informácií o IT tíme vrátane politík a tréningových zdrojov je k dispozícii na intranete na stránkach správy IM. www.convatecgroup.com © ConvaTec 2020

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)