angličtina

I have read and accept the Terms and Conditions of the Client Agreement, Company Policies, Privacy Policy, Terms and Conditions and Disclaimer. I also acknowledge and consent to the processing of my personal data in accordance to the investflow. The terms's statement field is required. I would like to open an account with investflow. I do confirm I have approached investflow on my own volition and initiative. I also agree to be contacted by the Company’s representatives via phone and / or email. The terms's statement field is required.

slovenčina

Prečítal som si a akceptujem Podmienky zmluvy s klientom, pravidlá spoločnosti, zásady ochrany osobných údajov, podmienky a vylúčenie zodpovednosti. Beriem tiež na vedomie a súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s tokom investícií. Pole na vyjadrenie výrazov je povinné. Chcel by som si otvoriť účet s investflow. Potvrdzujem, že k investovaniu som pristúpil z vlastnej vôle a iniciatívy. Tiež súhlasím s kontaktovaním zástupcov spoločnosti telefonicky alebo e-mailom. Pole na vyjadrenie výrazov je povinné.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)