angličtina

SDRs are allocated to members in proportion to their IMF quotas and relative economic standing in the world economy every five years the IMF reviews whether there is a global need for additional international reserves to justify a new allocation of SDR s. The most recent and by far the largest allocation took place in 2009 as part of the response to the global financial crisis. Currently the amount of SDR s stands at over two hundred and four billion these allocations provide each member with on-demand access to freely usable currencies members can exchange STRs for freely usable currencies from other members to meet a balance of payments need or to adjust the composition of their reserves.

slovenčina

ZPČ sa prideľujú členom v pomere k ich kvótam MMF a relatívnemu ekonomickému postaveniu vo svetovej ekonomike každých päť rokov, ktoré MMF skúma, či existuje globálna potreba ďalších medzinárodných rezerv na odôvodnenie nového pridelenia ZPČ. Posledná a jednoznačne najväčšia alokácia sa uskutočnila v roku 2009 ako súčasť reakcie na globálnu finančnú krízu. V súčasnosti predstavuje výška SDR viac ako dvestoštyri miliárd týchto pridelení, ktoré poskytujú každému členovi prístup na požiadanie k voľne použiteľným menám. Členovia si môžu vymeniť STR za voľne použiteľné meny od iných členov, aby splnili potrebu platobnej bilancie alebo upravili zloženie ich rezerv.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)