angličtina

When is user-defined copy constructor needed? If we don’t define our own copy constructor, the C++ compiler creates a default copy constructor for each class which does a member-wise copy between objects. The compiler created copy constructor works fine in general. We need to define our own copy constructor only if an object has pointers or any runtime allocation of the resource like file handle, a network connection..etc.

slovenčina

Kedy je potrebný používateľom definovaný konštruktor kópií? Ak nedefinujeme vlastný konštruktor kópií, kompilátor C ++ vytvorí pre každú triedu predvolený konštruktor kópií, ktorý medzi členmi vytvorí kópiu podľa členov. Konštruktor kopírovania vytvorený pomocou kópie funguje vo všeobecnosti dobre. Musíme si definovať vlastný kopírovací konštruktor, iba ak má objekt ukazovatele alebo akúkoľvek runtime alokáciu prostriedku, ako je handle súboru, sieťové pripojenie..atď.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)