angličtina

Copy constructor is called when a new object is created from an existing object, as a copy of the existing object. Assignment operator is called when an already initialized object is assigned a new value from another existing object. In the above example (1) calls copy constructor and (2) calls assignment operator. See this for more details.

slovenčina

Kopírovací konštruktor sa volá, keď je nový objekt vytvorený z existujúceho objektu, ako kópia existujúceho objektu. Operátor priradenia sa volá, keď už inicializovanému objektu je priradená nová hodnota z iného existujúceho objektu. Vo vyššie uvedenom príklade (1) volá kopírovací konštruktor a (2) volá operátor priradenia. Tu nájdete ďalšie podrobnosti.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)