angličtina

Dear Mr Trnka, thanks for sending us your attached offer. The loc is leased out to a Czech operator until 27 Jan 2020 so I suggest we visit the loc early February. How is your availability on Tuesday 11 feb? I can ask the operator to bring the loc to the workshop in either Hamburg (Germany) or Prague (CZ), any preference? You and I would both bring a technician to the loco that day where we both sign off on the condition of the loc. The loc is in a perfect state – any loc leased out has to be – and I would like to ask you and MRCE to carry out the inspection together and fill in our inspection template which is to be attached to the sales contract. Thank you.

slovenčina

Vážený pán Trnka,   ďakujeme, že ste nám poslali priloženú ponuku. Miesto je prenajaté českému operátorovi do 27. januára 2020, takže navrhujem, aby sme ho navštívili začiatkom februára. Aká je vaša dostupnosť v utorok 11. februára? Môžem požiadať operátora, aby miesto konania priviedol do dielne v Hamburgu (Nemecko) alebo v Prahe (CZ), dávate prednosť? Vy a ja by sme v ten deň priviedli technika do lokomotívy, kde sme sa obaja odhlásili v stave loc. Miesto je v perfektnom stave - všetky prenajaté miesta musia byť - a chcel by som vás požiadať a MRCE, aby ste vykonali inšpekciu spoločne a vyplnili našu inšpekčnú šablónu, ktorá sa má priložiť k kúpnej zmluve. Ďakujem.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)